Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi  týkající se GREENPASS

Nejčastější dotazy

Co je to GREENPASS?

GREENPASS  je studie, která hodnotí environmentální dopad výstavby. Zjednodušeně řečeno dokáže spočítat, jaký vliv bude mít výstavba na okolní prostředí. Kromě toho umí navrhnout vhodná opatření vůči změnám klimatu.

Jak GREENPASS vznikl?

Metodika i software, které GREENPASS využívá, vznikaly v průběhu různých mezinárodních výzkumných projektů, a to po dobu více než 8 let. 

Jakým způsobem pracuje?

Využívá k analýzám nástroj ENVI-met®. S jeho pomocí hodnotí, měří a srovnává vliv environmentálních opatření na životní prostředí. 

Kde na světě se dá studie použít?

GREENPASS byl od začátku navrhován tak, aby se dal použít kdekoliv na světě. Metodika proto vznikala ve spolupráci s pěti modelovými městy ležícími v různých klimatických zónách. Jednalo se o Hongkong, Londýn, Káhiru, Santiago de Chile a Vídeň. 

Pomůže mi GREENPASS najít řešení vůči změnám klimatu?

Ano, přesně to je jeho cílem. Studie vám pomůže připravit adaptační a mitigační opatření a optimalizovat zelenou infrastrukturu tak, aby byla odolná vůči změnám klimatu.

Bere GREENPASS v úvahu lokální klima hodnocené oblasti?
Ano. GREENPASS pracuje s daty, která poskytuje ČHMI. Zaměřuje se přitom na klima, nikoli na povětrnostní podmínky, protože ty mají na danou oblast pouze krátkodobý vliv.
Které parametry studie hodnotí?

GREENPASS  analyzuje celkem 31 klíčových indikátorů výkonnosti (z angl. Key Performance Indicators). Patří mezi ně například pocitová teplota, vstřebávání CO₂, odvod dešťové vody, albedo efekt, odolnost vůči větru, ale například i cena investice do zelené infrastruktury. Záleží na vybrané úrovni studie. 

Obecné informace

Dá se studie využít pro EIA?

Ano. Studie GREENPASS Vám poslouží jako spolehlivý základ v procesu EIA.

Co je zelená infrastruktura?
Tento pojem lze shrnout jako součet všech zelených objektů v městském prostoru – stromy, keře, trávníky, zelené střechy či stěny aj.)
Co znamená PET?

PET = fyziologicky ekvivalentní teplota, tedy pocitová teplota. Patří mezi jeden z indikátorů  GREENPASS – studie hodnotí, jaký dopad má místní klima na tepelnou pohodu lidského těla. 

Co je přesně ENVI-met?
Jeden z nejpopulárnějších softwarů pro simulaci mikroklimatu na světě. A nástroj, který využívá GREENPASS  pro své analýzy. ENVI-met® ukazuje komplexní energetické procesy v městských oblastech

Máte další otázky?

 

Kontaktujte nás na  info@buildigo.cz