Otázky a odpovědi

Podívejte se na některé dotazy týkající se GREENPASS®

GREENPASS
Co je to GREENPASS®?
GREENPASS®  je inovativní softwarový nástroj pro plánování, hodnocení a certifikaci území, které bude odolné vůči klimatickým změnám.
Jak byl vyvinut?
GREENPASS® software a metodika byly vědecky vyvíjeny v průběhu různých mezinárodních výzkumných projektů po dobu více než 8 let.
Jakým způsobem pracuje?
Zviditelňuje, měří a srovnává účinek enviromentálních  opatření na životní prostředí – díky ENVI-met®.
Kde na světě může být použit?
Hned na počátku vývoje  byl GREENPASS® navržen pro celosvětové použití. Metodika byla proto vyvinuta ve spolupráci s pěti modelovými městy v různých klimatických zónách: Hongkong, Londýn, Káhira, Santiago de Chile a Vídeň.
Pomůže mi GREENPASS® najít řešení vůči změnám klimatu?
GREENPASS® umožňuje najít řešení, které bude co nejvíce odolné vůči změnám klimatu a optimalizovat užití zelené infrastruktury pro daný projekt.
Pracuje GREENPASS® s lokálním klimatem?
Povětrnostní podmínky mají pouze krátkodobé dopady. GREENPASS® hodnotí dlouhodobý klimatický výkon na základě souboru klíčových výkonnostních indikátorů (pracuje s daty, které poskytuje ČHMI).
Jaké klíčové výkonnostní indikátory jsou zvažovány?
V závislosti na nástroji, který si vyberete, je kalkulováno až s 31 klíčovými výkonnostními indikátory.
Obecná informace
Co jsou ŘPB (Řešení na přírodní bázi)?
Řešení na přírodní bázi jsou konstrukce inspirované a podporované přírodou: zelené střechy a stěny, městské lesy, alternativní systémy řízení dešťové vody, městské zemědělství atd.

Řešení na přírodní bázi jsou nákladově efektivní, poskytují fyzické a ekologické přínosy a pomáhají zlepšovat odolnost vůči změnám klimatu a biodiverzivitu. Navíc přinášejí pozitivní sociální faktor a přináší ekonomické výhody.

Co je zelená infrastruktura?
ZI = Zelená infrastruktura
Tento termín se většinou používá podobně jako ŘPB a lze jej shrnout jako celkový počet zelených objektů v městském prostoru (např. stromy, keře, trávník, zelené střechy, fasádní ozelenění,…).
Co je PET?
PET = Fyziologická ekvivalentní teplota (pocitová teplota)
Je to indikátor dopadu místního klimata na tepelnou pohodu lidského těla.
Co je ENVI-met?
ENVI-met® je jedním z nejpopulárnějších softwarů na světě pro simulaci mikroklimatu, který ukazuje komplexní energetické a konkrétní procesy v městských oblastech.
Máte více otázek? Pošlete nám zprávu!
Pro další dotazy nám nám napište na  info@greenpass.city