Metodika GREENPASS

Metodika GREENPASS Vás podpoří v každé fázi Vašeho procesu  plánování rozvoje města pomocí 4 stupňů nástrojů připravených na míru.

GREENPASS Assessment

je vědecky vyvinutá metoda pro základní analýzu projektů a poprvé umožňuje rychlé a hrubé prvotní posouzení budov, čtvrtí a volných prostranství z hlediska odolnosti vůči klimatu.

Rozsah hodnocení zahrnuje rychlou a standardizovanou předběžnou analýzu projektu s ohledem na 5 smysluplných ukazatelů ze 4 městských výzev a lze ji použít v novém a modernizovaném vývoji až do velikosti cca 4 ha projektové plochy.

GREENPASS Competition

je vědecky vyvinutá standardizovaná analýza odolnosti budov, čtvrtí a otevřených prostranství vůči klimatu – výhradně pro účastníky urbanistických a architektonických soutěží.

Rozsah hodnocení zahrnuje rychlou a standardizovanou předběžnou analýzu se zjednodušenou simulací (založenou na expertních systémech) projektu s ohledem na 5 smysluplných indikátorů ze 4 městských výzev a lze ji aplikovat na nové soutěže a soutěže v oblasti modernizace.

GREENPASS Pre-Certification

je vědecky vyvinutá standardizovaná analýza a postup předběžného testování odolnosti budov, čtvrtí a otevřených prostranství vůči klimatu.

Rozsah hodnocení zahrnuje standardní analýzu a předběžnou kontrolu se zjednodušenou simulací (napájenou expertními systémy) projektu s ohledem na 12 smysluplných indikátorů z 5 městských výzev a lze je aplikovat na nové a modernizované projekty.

GREENPASS Certification

je vědecky vyvinutý, standardizovaný testovací postup a certifikační systém pro optimalizaci a potvrzení kvality života souvisejících s klimatem, ziskovosti a dopadů projektu na životní prostředí.

Poskytuje první mezinárodně platný důkaz kvality pro klimatickou odolnost budov, čtvrtí a otevřených prostor. Rozsah hodnocení zahrnuje standardní analýzu a simulaci (na bázi expertních systémů) projektu s ohledem na 28 smysluplných indikátorů ze 6 městských výzev a také 20 bonusových indikátorů ze 3 bonusových výzev a lze je aplikovat na nové a modernizované budovy a vývoj.

Potřebujete více informací?