Zatímco se růst měst na celém světě zrychluje, jsou města na změnu klimatu stále citlivější.

obyvatel EU bude bydlet městě.

Městské tepelné ostrovy,

znečištěný vzduch a

blesková povodně

představují hlavní hrozbu pro rozvoj měst, zdraví a komfort bydlení obyvatel.

MĚSTA, PROJEKTANTI & DEVELOPEŘI musí podniknout kroky k vyřešení adaptačních opatření při rozvoji měst a dopadů klimatických změn.

NÁSTROJE

%

ODOLNÉ VŮČI KLIMATU

SOFTWARE

Podpora při rozhodování

GREENPASS pomáhá projektantům, developerům a městům udělat nejlepší rozhodnutí v každé fázi plánování a rozvoje měst. Nabízí řešení až 6 městských výzev:

 

KLIMA | VODA | VZDUCH | BIODIVERZIVITA | ENERGIE | CENA

Cíle studie

GREENPASS umožňuje hodnocení využití zelené infrastruktury a jiných opatření městského prostředí a to tak, aby byly viditelné, měřitelné a srovnatelné.

 

Hodnocení je umožněno pomocí nástroje ENVI-met®– celosvětově respektovaného softwaru pro simulaci mikroklimatu městského prostředí.

 

Vhodný nástroj pro každou fázi plánování

GREENPASS nabízí ideální řešení v  každé fázi procesů plánování využití území. Od revize návrhů po podrobné plánování a realizaci.

ASSESSMET

Vstupní analýza na základě porovnání stávajících projektů uložených v databázi.

COMPETITION

Rychlá analýza na základě jednoduché simulace.

PRE-CERTIFICATION

Standardní analýza založena na standardní simulaci

CERTIFICATION

Kompletní analýza, optimalizace a certifikace založená na HD simulaci

Šetří čas a peníze

GREENPASS poskytuje veškeré potřebné informace a umožňuje přijímat okamžitá rozhodnutí na základě souboru klíčových indikátorů.

Nejlepší výsledky

Dodržováním pokynů během certifikace je zaručena nejlepší návratnost investice. Např.: nejlepší tepelný výkon, odtok dešťových vod, optimalizace městské zeleně atd.

GREENPASS CERTIFIKACE

Výsledek aplikovaného výzkumu

Vyvinut a navržen během více než osmi let vědeckého výzkumu.

GREENPASS je chybějící spojení mezi CAD/GIS plánováním a simulací mikroklimatických dopadů, který byl vyvinut a navržen během více než osmi let vědeckého výzkumu

KONTAKTUJTE NÁS

GREENPASS®

MASTER Partner

BUILDIGO s.r.o.

IMPACT HUB BRNO, Cyrilská 7, 602 00 Brno | Česká republika