GREENPASS – zelená pro Váš projekt

Zjistěte, jak výstavba (z)mění klima ve městě.

GREENPASS – je environmentální studie, která jako jediná v ČR dokáže předpovědět dopad výstavby na vnější okolí.

obyvatel EU bude bydlet městě.

Proč řešit dopad výstavby na okolí?

Odhaduje se, že jen do roku 2050 bude 4 z 5 obyvatel žít ve městě. Takový růst přináší spolu se změnami klimatu nemalou výzvu: nároky na udržitelnou výstavbu se zvyšují a plánování zelené a modré infrastruktury si žádá stále sofistikovanější nástroje.

GREENPASS pomáhá v takových výzvách obstát. Developerům, projektantům i zástupcům měst.

ÚROVNĚ

%

ODOLNÉ VŮČI KLIMATU

SOFTWARE

Komplexní nástroj pro snadnější rozhodování

GREENPASS vám pomůže udělat to nejlepší rozhodnutí v každé fázi plánování a rozvoje měst. Zaměřit se přitom může až na 6 oblastí:

KLIMA | VODA | VZDUCH | BIODIVERZIVITA | ENERGIE | CENA

Jak přesně GREENPASS funguje?

GREENPASS využívá k hodnocení nástroj ENVI-met®, celosvětově uznávaný software pro simulaci mikroklimatu v městském prostředí.

 

Výsledkem jsou měřitelná a navzájem porovnatelná data s jasnou vypovídající hodnotou: ukazují, jaký vliv bude mít zelená infrastruktura a další opatření na život ve městě.

 

Vhodný nástroj pro každou fázi plánování

GREENPASS můžete využít jak při revizi návrhů, tak v procesu podrobného plánování a realizace. Nebo dokonce pro již dokončené stavby.

Studie GREENPASS nabízí celkem 4 úrovně hodnocení:

ASSESSMENT

Porovnání se stávajícími projekty uloženými v databázi.

COMPETITION

Rychlá analýza na základě jednoduché simulace.

PRE-CERTIFICATION

Analýza založená na simulacích prostředí.

CERTIFICATION

Detailní hodnocení, optimalizace a certifikace založená na HD simulaci.

Kterou variantu vybrat?

Jednotlivé úrovně se liší v míře detailu. Pro rychlou a hrubou predikci záměru se hodí Assessment a Competition. Spolehlivý základ k rozhodovacím procesům a návrhovým soutěžím Vám zajistí Pre-certification. A pokud chcete opravdu detailní studii zakončenou certifikací GREENPASS, vyberte si variantu Certification.

GREENPASS CERTIFIKACE

Je založená na podrobném zkoumání projektového záměru a postupné optimalizaci. Dodržení pokynů během certifikace vám zajistí nejlepší poměr účinnosti a návratnosti investic (např. nejlepší tepelný výkon nebo odtok dešťových vod).

GREENPASS jako výsledek 8letého výzkumu

Studie GREENPASS byla vyvinutá a navržená během aplikovaného vědeckého výzkumu, který trval víc než 8 let. Konečně tak vzniklo dosud chybějící spojení mezi CAD/GIS plánováním a simulací mikroklimatických dopadů.

KONTAKTUJTE NÁS

GREENPASS

MASTER Partner

BUILDIGO s.r.o.

Impact Hub Brno, Cyrilská 7, 602 00 Brno | Česko